Loan Capital Изменить
Agricultural Bank of China 601288:CH CH 462.27B 1889B
Bank Of Beijing 601169:CH CH 194.6B 20.4B
Bank Of China 601988:CH CH 2245.08B 52.98B
Bank of Communications 3328:HK CH 607580.6M 37534.48M
China CITIC Bank 601998:CH CH 926.8B 229.37B
China Construction Bank 601939:CH 1699.02B 395.78B
China Everbright 601818:CH CH 191.08B 842.66B
China Life Insurance 601628:CH 54.46B 501M
China Merchants Bank 600036:CH CH 490.29B 70.5B
China Pacific Insu 601601:CH CH 12.88B 191M
China Securities Co Ltd 601066:CH 101B 6.32B
Guotai Juna 601211:CH 138.01B 7.96B
Hong Kong Exchanges 388:HK K$ 1680M 85M
Hua Xia Bank 600015:CH CH 164.56B 538.91B
Huatai Securities 601688:CH CH 127.17B 12.55B
ICBC 601398:CH CH 858.24B 10.42B
New China Life 601336:CH CH 10.92B 72M
Peoples Insurance Company Group of China Ltd 601319:CH 49.71B 107M
Postal Savings Bank of China Co Ltd 601658:CH 128.26B 1.39BBank Of Nanjing Заемный Капитал - Текущие значения, предыдущие значения, прогнозы, графики и экономический календарь - Sep 2022.