S&PMoody'sFitchDBRSTE
B+ B1 35
BBB BBB+ 62
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
B B3 B 28
AA Aa3 AA- AA (high) 86
B B3 27
BBB Baa2 BBB 60
BBB- Ba2 BBB- 51
BBB- Ba2 BBB- BBB (low) 50
AA- Aa3 AA- 83
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- A1 AA- AA (low) 83
AA Aaa AAA AAA 98
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- B1 BB BB (low) 37
BBB Baa3 BBB 58
A A2 A 75
AA- A2 A+ A (high) 78
N/A Aa2 90
BBB Baa3 BBB- BBB (high) 61
A+ A3 A- A (low) 73
AAA 100
A+ A3 A A 75
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- BB+ 45
A- A2 A+ A (high) 75
B3 25
B+ B1 35
AAA Aaa AAA AAA 100
AAA Aaa AAA AAA 99
A- A2 A- A 71
BBB Baa3 BBB BBB (high) 71
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Baa3 BBB 55
BB+ 55
BB+ Ba3 BB+ 46
A+ A2 A A (high) 76
AA- Baa1 A A (high) 75
A Baa1 A- A 71
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
B+ B2 BB- BB (high) 36
B B3 B 26
AA Aa2 AA- AAA 91


Кредитный рейтинг - Список стран - Текущие значения, предыдущие значения, прогнозы, статистика и графики.Европа -Кредитный рейтинг - Список стран - Текущие значения, предыдущие значения, прогнозы, статистика и графики.