Sales + Изменить
12215000000 3070000000
Aecom U$ 3189M 56M
Agco U$ 2006M 78M
Armstrong World Industries U$ 203.2M 45.5M
Builders Firstsource U$ 1945M 158M
Carlisle Companies U$ 1126.7M 102.5M
Caterpillar U$ 9997M 638M
Deere U$ 8925M 348M
Dycom Industries U$ 737M 147M
Eagle Materials U$ 428.02M 112.578M
Fortune Brands Home Security U$ 1375.8M 26.9M
Generac U$ 546.848M 70.933M
Graphic Packaging U$ 1697.7M 86.7M
Jacobs Engineering 3260.057M 167.123M
KBR U$ 1385M 152M
Manitowoc U$ 328M 1M
Martin Marietta Materials U$ 1270.6M 312.4M
Masco U$ 1764M 183M
Mastec U$ 1569.297M 152.693M
Mohawk Industries U$ 2049.8M 235.963M
Oshkosh U$ 1580.8M 215.9M
Owens Corning U$ 1625M 24M
Pool U$ 1139.229M 141.617M
Primoris Services U$ 908M 165M
Quanta Services U$ 2506.231M 257.864M
Sealed Air U$ 1151.2M 22.7M
Terex U$ 690.5M 143.1M
Trex U$ 220.648M 20.253M
United Rentals U$ 1939M 186M
Us Concrete U$ 322.7M 11.7M
Vulcan Materials U$ 1322.575M 273.333M
Westinghouse Air Brake Technologies U$ 1737.4M 192.5MMartin Marietta Materials Продажи - Текущие значения, предыдущие значения, прогнозы, графики и экономический календарь - Nov 2020.