Цена День Год
Amgen 229.70 5.57 2.49% 33.27%
Astrazeneca 53.56 0.59 1.09% 43.67%
Bristol-Myers Squibb 59.72 -0.09 -0.15% 29.49%
Glaxosmithkline 41.00 -0.20 -0.46% 4.22%
Johnson & Johnson 148.75 1.78 1.21% 13.17%
Eli Lilly 152.95 2.30 1.53% 30.98%
Merck & Co 80.72 1.68 2.13% 0.57%
Novartis 87.07 0.68 0.78% 8.15%
Pfizer 38.19 0.01 0.03% -8.90%
Sanofi 48.54 0.81 1.68% 7.82%

Цена День Год
Dow Jones 25400 -17.53 -0.07% 2.34%
S&P 500 3042 14.58 0.48% 10.84%